Nová forma interaktivní pohádky

Dnešní generace dětí je jiná, než jací byli jejich rodiče, nebo dokonce babička s dědou. Zatímco dříve si zvládly vyhrát i s jedním dřevěným koníkem, dnes jsou zvyklé mít kolem sebe obrovské množství předmětů a podnětů. Tato přesycenost často vede k problémům v soustředění na jednoduché úkoly. Na druhou stranu naše děti výrazně lépe zvládají multitasking.

Věnovat se více věcem najednou je pro generaci našich dětí v podstatě druhá přirozenost. Během vypracování úkolů do školy zvládnou zkontrolovat sociální sítě, prohlédnout si nová videa na YouTube a přitom zobat oblíbené sušenky. Možná děti přimějeme vzít do ruky pohádkovou knihu, když najdeme způsob, jak je zabavit na více úrovních. Pohádky totiž už dávno nemusí být jen písmena na papíře.

Klíčovým slovem je interaktivita

I když je tento termín moderní a často užívaný, neexistuje pro něj zatím jedna univerzální definice. Vychází z anglického slova interactive, což znamená dialogický. V zaměření na knihy tak můžeme interaktivitu chápat jako vztah mezi autorem, textem, ilustrací a čtenářem. Interaktivní kniha se snaží rozšířit chápání obsahu a umožňuje i určitou kontrolu nad příběhem.

Mezi interaktivní knihy můžeme zařadit:

  1.     Knihy se zvuky – typicky knihy pro nejmenší děti, které seznamují čtenáře s okolním světem prostřednictvím zvuků (například zvířátka na statku, dopravní prostředky…).
  2.     Knihy s novým materiálem – zapojují k vnímání obsahu především hmat (trojrozměrné šupiny stegosaura) nebo procvičují jemnou motoriku dítěte (zavazování tkaniček).
  3.     Knihy s novým nástrojem – umožňují čtenáři řešit úkoly během čtení příběhu s použitím nástroje (známým příkladem jsou knihy s lupou).
  4.     Knihy s pohyblivými dílky – rozvíjí zvědavost dítěte možností postupně odkrývat, otáčet nebo posouvat části textu a obrázků.
  5.     Gamebooky – oblíbená forma interaktivních knih, ve které je čtenář sám tvůrcem příběhu. Během čtení volí z různých možností, a tím ovlivňuje závěr knihy.
  6.     Virtuální knihy – knihy v moderním zařízení (například v tabletu), které jsou doprovázeny zvuky, animacemi nebo i doprovodnými hrami.

1

Nová forma – promítací pohádky

Prosvěcovací pohádka je založená na principu prosvěcování vyřezávaných dřevěných kartiček. Na zdi pokojíčku pak vzniká hra světla a stínu, která vizuálně obohacuje vyprávěný příběh. Originální forma čtení pohádek na dobrou noc s prvkem tajemna děti zaujme a vtáhne přímo do děje ať už půjdou přes les za babičkou, nebo se budou snažit vytáhnout velikánskou řepu.

Fantazii se meze nekladou

Zapojte své dítko do vyprávění pohádky. Můžete mu pokládat otázky, zadávat úkoly nebo ho přimět se zamýšlet nad významem příběhu. Co se mohlo stát, kdyby kůzlátka otevřela domeček vlkovi? Co by se mohlo přihodit v reálném světě?