Učíme se hrou

„Já se do školy netěším. Tam si nebudu moct hrát,“ prohlásí po nedělním obědě pětiletý Filípek. V tu chvíli rodiče čeká velká zkouška. Jak tvrdohlavého předškoláka přesvědčit, že i matematika nebo přírodověda může být zábava?

S nástupem do školy se dítěti obrátí svět naruby. Namísto stavění kostiček a vybarvování veselých omalovánek se bude věnovat správnému psaní písmen a učení se druhů zeleniny nazpaměť. Předtím však musí budoucí školák u zápisu přesvědčit paní učitelku, že všechno nutné zvládne na jedničku.

 

Kde se bere školní zralost?

Ne všechno, co dítě pro zápis do školy potřebuje, se naučí ve školce. Rodiče jsou v tomto případě klíčovou proměnnou. Bohužel mnozí z nich dnes předškoláky učí hlavně číst a drilují základy angličtiny. Ve skutečnosti jsou pro úspěch dětí ve škole mnohem důležitější jiné dovednosti.

 

Co by měl předškolák zvládnout?

  1. správný úchop tužky
  2. vyjadřování a mluvení bez vad
  3. manuální zručnost – vystřihovat, modelovat, kreslit apod.
  4. schopnost rozpoznat tvary a zvuky
  5. pohybová zdatnost
  6. základní sociální návyky
  7. prostorová orientace
  8. časová orientace
  9. schopnost se soustředit
  10. samostatnost

 

Všechny tyto schopnosti a dovednosti můžeme s naším předškolákem trénovat během každodenních činností, aniž by to pro něj bylo „otravné“ učení.

 

ban3

 

Předčítání pohádek

Během vyprávění pohádek na dobrou noc se děti učí pozorně naslouchat a soustředit se. O přečteném bychom si s nimi měli povídat a požadovat souvislé odpovědi. Rozvíjíme tak slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Řeč je v současné době největším problémem, na který učitelky v mateřské škole upozorňují.

 

Kamarádění

Děti, které jsou zvyklé se stýkat se svými vrstevníky, jsou lépe schopné se socializovat i v novém prostředí. Začlenění do školního kolektivu je přitom jeden z nejdůležitějších aspektů psychické pohody malého školáka. Předškolák by měl zvládnout trávit nějaký čas bez rodiče a zároveň být schopný respektovat jiné dospělé autority. Vyrazte se proto seznámit s dětmi vašich kamarádů/sousedů.

 

Pobyt venku

Společné procházky jsou nejlepší způsob, jak děti naučit prostorové a časové orientaci. Uvědomí si rozdíly mezi ročními obdobími a částmi dne. Přidáme-li k pobytu venku i nějakou hru nebo sport, budeme u nich rozvíjet pohybovou zdatnost. Pohyb je totiž zásadně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobnosti dítěte. 

 

Tvoření

Kreslení a malování podporuje rozvoj fantazie a zároveň zde můžeme natrénovat správné držení tužky. Zlepšovat jemnou motoriku a zároveň se učit něčemu novému pomohou dřevěné puzzle pro nejmenší, díky kterým se dítě naučí rozeznávat základní geometrické tvary nebo počítat do deseti. Špatný rozvoj jemné motoriky je velkým problémem, který souvisí s nedostatkem fyzického pohybu dětí. Hrubá motorika jde ruku v ruce s jemnou motorikou a společně tvoří základ pro schopnost správného psaní ve škole.

 

Zmíněné činnosti představují nenásilný způsob, jak dítě připravit k zápisu do školy. V případě, že s nimi předškolák pravidelně přichází do styku, dosáhne školní zralosti mnohem snadněji, než by tomu bylo v opačném případě. Pojďme děti pomocí her motivovat a ukázat jim, že škola bude zábava!